Ervaar de kracht van onze aanpak

Weet je: je weet het niet!

  • Zelfsturende organisaties. Lean, teal, holocratie.
  • De vluchtelingenstroom, de financiële zeepbel, de insectensterfte
  • Het vinden van een partner, je liefdesrelatie, open of mono?
  • Deze baan houden of iets anders zoeken? In loondienst of als zelfstandig ondernemer?
  • Hoe laat ik in mijn onderneming vliegen? Waarom voel ik me een gevangene van mijn eigen succes?

Mentale modellen geven geen zekerheid

Je kunt er eindeloos over discussiëren. Je kunt er ook eindeloos over piekeren. Uiteindelijk kom je -als je eerlijk bent – tot de onderkenning dat je het NIET WEET. Dat is ongemakkelijk. We zoeken allemaal naar mentale modellen, naar houvast voor het heden en de toekomst, maar we weten het niet.

Niet weten, wel leiderschap tonen

Die onderkenning hoeft niet te leiden tot fatalisme of slachtofferschap, of tot hedonistisch dansen op een vulkaan. Het is mogelijk om persoonlijk leiderschap te tonen ondanks, of zelfs dankzij, dit NIET WETEN. Daar is geen model voor (dat zou meer van hetzelfde zijn). Er is wel een leergang waarin je de tools aangereikt krijgt voor persoonlijk leiderschap in het niet-weten. Waarin je samen met de docenten en de andere deelnemers die tools verder ontwikkelt en toepast op je eigen leven. Dus ook op je organisatie, de samenleving en de wereld als geheel. Vanuit de erkenning van het niet-weten lever je een zinvolle bijdrage aan het geheel: jóuw bijdrage.

Persoonlijk leiderschap

De leergang Leiderschap in het niet-weten start in januari. Hij is bedoeld voor mensen met moed, die op reis willen in het onbekende. Op de proeverijen van De Katalysator kun je alvast zelf proeven van wat de leergang jou kan bieden. Je kunt ervaren dat jij meer bent dan overtuigingen, angsten, gevoelens en gedachten. Lars en Petrus kennen deze problemen van binnenuit en dankzij de kracht van onze intuïtieve en verdiepende aanpak besef je wat je echt nodig hebt!

Jij bepaalt mee wat er gebeurt. Door een issue waarmee je worstelt in te brengen of gewoon aanwezig te zijn en bij te dragen aan wat zich ontvouwt. We beloven je een inspirerende, verdiepende en verrassende middag!

Interesse? Laat het ons weten!

 

Tijdens de proeverij maken we oa gebruik van de zogenaamde Open Space (open ruimte) werkwijze. Dit eenvoudige, maar krachtige raamwerk schept de juiste condities voor een dynamisch proces van dialoog en ontmoeten. Als deelnemer draag je bij met jouw deskundigheid of ervaring en je hebt invloed op het eindresultaat. In Open Space zijn er vier principes.

1. De deelnemers zijn de juiste personen
2. Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
3. Het begint wanneer het begint
4. Als het voorbij is, is het voorbij.

 

Wij zijn als facilitatoren spaceholder en combineren op intuïtieve wijze de principes van Open Space met onze eigen aanpak. Deze vertoont veel parallellen met methodes die nu in zwang zijn zoals MindfullnessUbuntu en geweldloze communicatie.