Wat levert mijn support jou op?

Groeien in persoonlijk bewustzijn.

In een sessie, coachtraject, supervisie of workshop met mij leer je veel over jezelf, over interactie en samenwerking met anderen en over je ondernemerschap. Je gaat zien hoe je ratio (hoofd intelligentie, IQ), je sensitiviteit (voelen, EQ) en je intuïtie (dieper weten, SQ) samenhangen. Je hebt ze alle drie nodig hebt om in deze nieuwe tijd beklijvende stappen te maken. Vervolgens zul je merken hoe door meer presence (aanwezigheid in het nu) een verbindende en voorwaartse kracht ontstaat.

Over jezelf

Je wordt uitgenodigd stappen te maken in je persoonlijke groei en bewustzijn om zo belemmerende patronen los te laten en te kijken naar wat écht bij jou past en hoe je meer in je kracht kunt komen. Je gaat bijvoorbeeld inzien wat veel energie kost, waarom je onvoldoende toekomt aan wat je echt wilt of waarom je weinig flow ervaart. Of hoe je in je authentieke kracht terecht kunt komen door zowel je mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten leven.

Over interactie en samenwerken

Je maakt met mijn support stappen in hoe je kunt verhouden tot anderen zonder jezelf kwijt te raken of je ‘boven’ de ander te plaatsen. Met meer lichaamsbewustzijn wordt je bewuster van wat er gebeurt in interactie met anderen. Je leert meer te vertrouwen op je authenticiteit, gevoeligheid en intuïtie en deze in te zetten als verbindende én voorwaartse kracht.

Je gaat ook inzien op welke manier je eigen biografie jouw interactie met anderen beïnvloed. Wat zijn jouw eigen patronen en neigingen en wat is van jou en van de ander?  En wanneer en waardoor wordt oude pijn wordt aangeraakt, waardoor je gaat projecteren en uit contact gaat met de ander?

Over ondernemen

Je leert ook helderder wat je ten diepste drijft en hoe zich dit vertaalt in je werk. Je wordt je ook bewuster wat de kracht is van authentiek ondernemen en waarom instrumentele en manipulatieve trucjes je niet écht gaan helpen. Omdat ze je alleen maar verder doen afdrijven van je authentieke zelf.

Met mijn spiegel doorbreek je je eigen vicieuze cirkel en kom je meer in de flow. Ik help je minder vanuit je impuls te reageren of in de actie te schieten en daarmee schijnoplossingen na te jagen. Bij mij leer je meer congruent te zijn met wie je werkelijk bent en meer te ‘zijn’. Hiermee creëer je aantrekkingskracht en beklijft wat je doet, zonder uiteindelijk jezelf uit te putten.

Lees hier meer over mijn aanbod en lees hier meer over IQ, EQ en SQ. En lees ook de aanbevelingen van mijn klanten.