Inge Knoope over onze leergang

Beste toekomstige deelnemer!

Mij op jouw leervragen voorbereidend, probeer ik mij voor te stellen wat ik er zelf aan zou hebben gehad, als ik tijdig de training had gekregen, die ik nu aan jou wil geven. Ik zie eigenlijk niet dat ik dan iemand anders was geworden. Of dat ik uiteindelijk heel andere dingen zou zijn gaan doen met mijn leven. Ik zie wel dat ik me veel sneller zou hebben ontwikkeld naar wat er voor mij mogelijk is. En dat ik minder energie zou hebben verloren aan zinloze dingen. Ik zou mij eerder ontwikkeld hebben tot een onafhankelijk, gelukkig en weldenkend mens.

Met het leiderschap dat in mij huist, zou ik vroeger in mijn leven raad hebben geweten. Ik zou minder tijd verkwist hebben aan dingen die niet werken. Dat zou een heleboel eenzaamheid, twijfel en zelfverwijten hebben gescheeld. Ik zou hebben kunnen leren mezelf niet zo kwijt te raken. Ik zou ook zo veel eerder hebben kunnen gaan bouwen op het innerlijke weten, de wijsheid, de inzichten en talenten die er in mij – net als in ieder ander mens –  voorhanden zijn. En op de sociale intelligentie die ons allen is aangeboren.

Sociale intelligentie verschaft helderheid over een aantal zaken. Logisch dat we daarmee in de leergang aan de slag gaan.

Waar gaat het dan over:

  • over doelmatig werken versus werken vanuit een purpose
  • over de juiste interventies om mensen met je mee te krijgen
  • over het verband tussen leiderschap en volwassenwording
  • over wat bevorderend en belemmerend werkt in samenwerkingsverbanden
  • over bewustzijnsontwikkeling en wat je daar in de arbeidzame praktijk van alle dag aan hebt.

Ik hoop jou te gaan ontmoeten, om samen de weg te vinden in optimaliseren van jouw natuurlijke sociale intelligentie.

Graag tot ziens!

Inge Knoope

Lees ook de persoonlijke motivatie van gastdocenten Marjolijn Zwakman, Jolien Slavenburg en Mark Knopperts.

Klik hier om terug te gaan naar hoofdtekst leergang.