Leergang leiderschap in het niet-weten

Jouw volgende stap?

Loop jij vast in de organisatie waar je voor werkt? Of ervaar je dat de praktijk van je ondernemerschap weerbarstiger is dan je aanvankelijk dacht? Vraag je je af of je wel het goede doet en in je kracht bezig bent?

Verlang jij naar een dieper begrip van wat wel en niet werkt in deze sterk veranderende en onzekere tijd? En ben je bereid daarbij naar jezelf te kijken?

In de zich nu snel ontvouwende nieuwe werkelijkheid start betekenisvol leiderschap bij je eigen transformatie. Veranderen is immers mensenwerk bij uitstek. Is jouw bewustzijn er aan toe om dieper te kijken?

In de leergang Leiderschap in niet-weten kun jij verder vooruit, mét al je gevoeligheid, je gedachten en je overtuigingen. Ze biedt je een context waarin je kunt bloeien door te zijn wie je echt bent, gesteund en groter gemaakt door anderen die hetzelfde doen. Voorbij mentale modellen en rationele oplossingen.

Wil jij ook vooruit? Lees dan verder!

 

Weet jij het nog?

De vluchtelingenstroom, de financiële zeepbel, de insectensterfte. Steeds meer systeemcrises.

Zelfsturende organisaties. Lean, teal, holacratie. Steeds weer nieuwe hypes.

Deze baan houden of iets anders zoeken? In loondienst of als zelfstandig ondernemer? Steeds meer mogelijkheden.

Hoe laat ik in mijn onderneming vliegen? Hoe doe ik de goede dingen goed?
Waarom voel ik me een slachtoffer van mijn eigen succes? Steeds dezelfde problemen.

Nieuwe modellen lossen huidige vraagstukken niet op

Mensen kunnen – anders dan dieren – hun ratio inzetten om vraagstukken te benaderen en problemen op te lossen. We benaderen onze keuzevragen met voor- en tegens, met steeds nieuwe mentale modellen.

Toch komt er een moment dat je je realiseert dat je jezelf voor de gek houdt. Dat je ziet hoe de vraagstukken van deze tijd niet werkelijk worden opgelost door die rationele aanpak. Dat je moet onderkennen: ik weet het niet.

Dat is reuze ongemakkelijk.

Het is wel wáár. Mentale modellen geven geen werkelijke grip op het heden of de toekomst. Dat is een ontredderende constatering, maar ook een bevrijdende.

Pak je leiderschap

De onderkenning dat je het niet weet hoeft niet te leiden tot fatalisme of slachtofferschap, of tot hedonistisch dansen op een vulkaan. Het is mogelijk om persoonlijk leiderschap te tonen ondanks, of dankzij, dit niet-weten. Om je leven zinvol richting te geven, en anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Dat kun je toepassen in je werk, in je persoonlijk leven en in elke andere context.

De vraag is natuurlijk: hoe dan?

En al bieden we bij De Katalysator een leergang aan over Leiderschap in niet-weten, wij hebben geen pasklaar antwoord op die vraag (zie ook onze blog Leergang te koop!). We onderkennen dat we het niet weten, en we zijn op reis om in dat niet-weten ons eigen persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. Om manieren te vinden die wél werken. Niet om dezelfde doelen te bereiken die we ooit nastreefden met de rationele benadering, maar om de doelen te bereiken die ons wezenlijk lijken voor onszelf, de maatschappij en de wereld.

Samen op reis

We nodigen je uit om mee te gaan op onderzoek, en onderweg te groeien in je persoonlijk leiderschap.

We zijn ervan overtuigd dat ieder mens een eigen unieke rol kan spelen in de wereld, en dat gezamenlijk groeien in bewustzijn bijdraagt aan ieders leiderschap en aan het vinden van relevante antwoorden. Het is dus van groot belang met wie je je omringt, en hoe je je verhoudt tot de mensen om je heen.

Die anderen vormen meteen een spiegel waardoor jezelf beter kunt leren kennen. Want hoe bewuster je je bent van je eigen valkuilen, vaste patronen en ego-trucjes, des te beter vind je je weg naar echt persoonlijk leiderschap.

We reiken een scala aan hulpmiddelen aan om de weg te vinden. Behalve van de nog steeds waardevolle ratio kunnen we ook gebruik maken van bijvoorbeeld hart, intuïtie en (groeps)energie. In de leergang reiken we daarvoor practices aan en ontwikkelen we ze samen verder.

Docenten

De leergang wordt geleid door Lars Lutje Schipholt van de Katalysator.

Gastdocenten die samen met ons elk 1 dag ‘dragen’ zijn:

In het kort

 • 5 gastdocenten die doorleefd hebben wat ze de groep brengen
 • om de 3 weken bijeenkomst, om en om met gastdocent of intervisie
 • 5 sessies van 1 dag met gastdocent
 • 5 intervisiebijeenkomsten van halve dag
 • wekelijkse optie voor support via mail en (beeld)telefoon
 • 60 begeleide contacturen
 • werken met kleine groepen, max 12 personen
 • intervisie in kleine groepen, max 6 personen.

Wil je meer weten?

Lees  dan hier meer over:

 • de gehanteerde invalshoeken
 • wat we van jou verwachten
 • praktische zaken

Voor is de leergang bedoeld?

Authentieke kracht

De leergang leert je je intuïtie, je diepere wijsheid aan te spreken. Zo kun je bewuste keuzes maken die je meer in je authentieke kracht brengen.”

Ongemak

”Ik geef leiding aan een onderneming op het gebied van leiderschap en ondernemen. Nogal logisch dat we onszelf daarin voortdurend tegenkomen. Soms zijn we onzeker, voelen we ons niet goed genoeg en hebben het idee niet gezien te worden. Dat beïnvloedt ons functioneren, vaak onbewust. Gevoelens en gedachten zijn ondermijnend zolang je het ongemak en de pijn die ze doen, niet durf te erkennen. Als je je hiervan bewust ben, heb je de keuze om het ongemak aan te gaan.”

Verbinden

“We verschaffen jou als deelnemer de kracht van de context: het samen aangaan, hoe groot de verschillen tussen mensen ook mogen zijn. In de dynamiek van De Katalysator krijgt iedereen continu een spiegel aangereikt die je helpt om je eigen gevoelens en gedachten aan te kijken. Met name de gevoelens en gedachten die ondermijnend zijn voor je eigen succes in de wereld. Om succesvol te zijn is het belangrijk om je te verbinden met je eigen gevoelens en gedachten, en die van de ander.”

Kracht

“Ik win aan kracht door de interactie met anderen. Door het aan te gaan met elkaar, mensen om mij heen te verzamelen die mij inspireren en me iets te bieden hebben wat ik me nog niet eigen gemaakt heb. Mensen bij wie ik mij veilig voel en me durf te laten zien in mijn ongemak. Zij nodigen mij uit om me werkelijk te laten zien, in mijn kwetsbaarheid. En juist daar komt mijn kracht tevoorschijn.“

Jouw persoonlijk succes

“Wij nodigen je uit voor een leergang waarin wij onze ervaringen, best practices en diepere wijsheid met je delen. Samen met 5 gastdocenten met wie wij samenwerken: experts op gebieden die onze expertise aanvullen. Wil je gezien worden? Wil je een bijdrage zijn in de wereld om je heen? Een succes zijn, op meer dan alleen financieel vlak? Doe mee! En creëer met ons jouw persoonlijk succes!”