Maak een bewustzijnssprong

Ik streef er naar antwoord te krijgen kernvragen zoals:
  • Wie ben ik? Waar sta ik? Wat drijft mij ten diepste?
  • Wat wil ik? Waar krijg ik energie van en wat kost me energie?
  • Wat kan ik? Waar liggen mijn kwaliteiten?
  • Wat zijn mijn ontwikkelpunten?
  • Waar loop ik tegen aan? Tegen welke blokkades loop ik telkens op?
Mijn begeleiding levert je bijv. deze concrete resultaten op:
  • Meer zelfvertrouwen, motivatie en helderheid wat te doen
  • Helderheid over wat je uit je kracht haalt of in de weg zit
  • Meer bewustzijn over je drijfveren en wat dit betekent voor je
  • Zicht op hoe je je ervaringen uit het verleden kunt benutten?
  • Hoe kan ik deze combineren met nieuwe verlangens?