Wat is een katalysator?

Wikipedia schrijft hierover:

Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. Gewoonlijk wordt hiermee een versnelling van de reactiesnelheid bedoeld. Soms is het praktisch ondoenlijk om reacties te laten verlopen zonder katalysator: de activeringsenergie is dan dusdanig hoog, dat het zonder katalysator eeuwen zou duren voor de evenwichtstoestand wordt bereikt.

(…)

De werking van een katalysator berust op het feit dat er een ander pad geopend wordt waarlangs de reactie plaatsvindt. In plaats dat er wordt geprobeerd de reactie direct plaats telaten vinden, worden er (andere) tussenproducten gevormd, waarbij de individuele energiebarrières lager zijn dan de oorspronkelijke.

Zie je de parallellen met mijn werk? Ik versnel wat er al is, in jou!